Grunden til elefantdød klarlagt

I starten af sommeren blev mere end 300 elefanter fundet døde i Botswana. Et mysterie for de lokale myndigheder, der dog nu er kommet frem til forklaring. Dødsfaldene skyldes cyanobakterier, også kendt som blågrønalger. Algerne slipper et giftstof ud i vandhuller, som elefanterne har drukket af.

Nogle forskere mener at klimaændringer kan have spillet ind på den øget algevækst, da algerne trives bedre i varmt vejr. Bestanden af elefanter i afrikanske Botswana er stor, så dødsfaldene får ikke indflydelse på artens overlevelse.