Skal begrænset færgekapacitet sætte en stopper for Bornholms turismevækst?

Torsdag den 16. juni kl. 14 deltog nogle af landets største aktører inden for turisme og transport i Destination Bornholms debat om øens begrænsede vækstmuligheder grundet den manglende færgekapacitet.

Bornholm er et af Danmarks mest turismeintensive områder og turismen har stor betydning for den bornholmske samfundsøkonomi. I 2021 husede øen 1,8 mio. overnatninger fordelt på 665.000 besøgende, hvilket var en stigning på 15 pct. sammenlignet med 2020 – og det er trods manglen på de udenlandske turister.

Bornholm er afhængig af den turisme, som hvert år beriger øen, og ifølge Direktøren for Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph, så har Bornholm de seneste år bevist, at øen har lysten og viljen til at tiltrække gæstebesøg med særlig fokus på forår, efterår og vinter. Pernille Kofod Lydolph oplever dog stor frustration over, at tiltag og investeringer i turismen ikke virker til at nytte noget, når færgerne begrænser øens antal af turismebesøg. Som eksempel på dagens debat blev nævnt et hotel, der valgte et udskyde sin åbning fra foråret til forsommeren grundet manglende plads på færgerne.

”Når vi får gæster på besøg bredt over året, så betyder det flere længerevarende jobs og flere helårsansættelser – både i turismevirksomheder, men også i andre virksomheder på grund af de mange afledte effekter af turismen. Vi gør en stor indsats for at løfte hele året, men hvilken forskel gør det, når færgekapaciteten er med til at sætte en stopper for festen?” siger Pernille Kofod Lydolph, Direktør for Destination Bornholm.

Til debatten blev der stillet spørgsmålstegn til rimeligheden i at begrænset færgekapacitet skal bremse Bornholm i sin turismevækst og Borgmesteren på Bornholm, Jacob Trøst, fokuserede på den ulighed, som Bornholm oplever sammenlignet med andre feriedestinationer i Danmark. Han mener, at Bornholm er stillet ringere end resten af landet.

”Bornholm har brug for en velfungerende trafikal infrastruktur, og derfor ønsker vi, at Express1 fastholdes på øen også efter Express5 sættes i drift. Express1 er tilpasset bornholmske forhold, og vil sikre os en infrastruktur, som skaber mulighed for en god erhvervsudvikling på Bornholm. Tilgængeligheden til og fra Bornholm er helt essentiel for vores samfundsøkonomi, og derfor skal vi have løst problemet nu,” sagde Jacob Trøst, Borgmester på Bornholm, til debatten på Folkemødet.