Dansk turisme arbejder sammen for at komme ud af skyggen af COVID-19

Destinationsselskaber og andre turismeaktører i hele landet arbejder sammen på kryds og tværs for at udvikle dansk turisme i en grøn og bæredygtig retning. Fem tværgående turismeprojekter får nu ca. 22 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Hvis man troede, at dansk turisme var slået hjem til ”start” efter over et års nedlukning, er det ikke hele sandheden. Mens mange har det svært, bobler turismebranchen også af ideer og initiativer, og destinationsselskaber og andre turismeaktører i hele landet har nu fundet sammen i stærke, grønne partnerskaber og tværgående samarbejder om bæredygtighed.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses har valgt at støtte fem bemærkelsesværdige projekter med ca. 22 mio. kr.

En stor del af landets destinationsselskaber er involveret i projekterne, og det glæder Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

”Store dele af det danske turismeaktørlandskab er gået ind i at udvikle turismen i en grøn og bæredygtig retning, og det er en fornøjelse at se destinationsselskaber skulder ved skulder med andre turismeaktører i samarbejder på kryds og tværs af hele landet. Det er det, vi har ønsket og håbet på. COVID-19 har medført store tab for mange i turismebranchen, og vi er på den baggrund glade for at kunne investere i branchen, særligt i aktiviteter der tager højde for den stigende efterspørgsel efter grønne og bæredygtige turismeprodukter, som vi har gode muligheder for at levere i Danmark.”

Bæredygtig turisme og turister i nye områder

De fem støttede projekter rækker fra Vadehavet op langs Vestkysten til Skagen, og sydpå langs Kattegat, involverer Limfjorden og det sydlige Danmark.

I projektet ”Vestkysten som samlet powerbrand”, der støttes med op til ca. 11 mio. kr., har Destination Nordvestkysten i et stærkt partnerskab langs Vestkysten sat bæredygtig turisme på dagsordenen. Målet er, at antallet af overnatninger på Vestkysten i løbet af 2023 er tilbage på niveau med rekordåret 2019, at turisterne bruger flere penge, og at de kommer hele året.

Det kræver mere international markedsføring og et tæt samarbejde med lokalbefolkningen, siger Peter Krusborg, direktør i Destination Nordvestkysten:

”Fremtidens turister langs Vestkysten ønsker, at service, oplevelser og mødet med lokalområdet samlet set opfattes bæredygtigt. Naturen må ikke virke slidt af turismen, den sociale og økonomiske bæredygtighed i lokalområdet skal kunne ses – og turister vil gerne tæt på lokalbefolkningen og have autentiske oplevelser.”

Men hvad er bæredygtig turisme? Og hvordan måles, om turisme er bæredygtigt? Disse spørgsmål skal besvares i projektet ”Bæredygtige destinationer i praksis”, som med ca. 2,9 mio. kr. i støtte skal gennemføres af samtlige 19 tværkommunale destinationsselskaber i Danmark.

”Vi taler meget om bæredygtighed i turismen, og langt de fleste ønsker mere bæredygtig udvikling og balanceret vækst, men vi måler stadig vores succes på gammeldags vis i overnatninger og omsætning, hvilket dette fælles projekt gerne skal gøre op med, siger Jens Müller, formand for Danske Destinationer.

Derfor skal projektet over tre år – med udgangspunkt i ”best practice” fra udlandet – udvikle metoder og værktøjer, der kan bruges i alle landets destinationsselskaber til at måle bæredygtighed i turismen.

Fødevarer og bæredygtighed

Fødevareoplevelser er omdrejningspunktet i projektet ”Danmarks maddestinationer”, som drives af VisitLolland-Falster i et tværgående samarbejde med aktører fra hele landet. Projektet støttes med op til ca. 4,9 mio. kr., og målet er at udvikle et fælles oplevelseskoncept for fødevareturisme med bæredygtige måltider baseret på lokale produkter – fx skaldyr fra Limfjorden og vilde urter fra Møn.

Det nordjyske projekt Bæredygtig destinationsudvikling gennem internationale styrkepositioner” støttes med op til ca. 2,3 mio. kr. Anført af Destination Nord vil et stærkt partnerskab arbejde med at udvikle de nordjyske turismeområder i en bæredygtig retning. Målet er at trække flere erhvervs-, kultur-, storby-, kyst- og naturturister til området, og turisternes døgnforbrug skal øges, så der skabes en øget indtjening hos turisterhvervet. Derudover ventes projektet at skabe forbedret mobilitet for destinationens gæster.

Endelig støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse også det midtjyske projekt ”E.A.T. – Eating and Tourism” med op til 1,3 mio. kr. Projektet, som VisitHerning står bag, har fokus på fødevarer ved de mange events – fx koncerter, mesterskaber og messer, der afvikles i Herning og Ikast-Brande Kommuner. Målet er at give erhvervs- og eventturister en bedre og mere bæredygtig oplevelse med den måde, der bliver produceret, spist og smidt mad ud på.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”Danmark er et dejligt ferieland, og det er positivt med så mange gode og fælles projekter, som styrker og udvikler dansk turisme. Vi har mere end nogensinde brug for, at alle gode kræfter arbejder sammen, så vi også efter corona-krisen har nogle stærke turismevirksomheder, som både danske og udenlandske turister kan nyde godt af.”

Fakta om turismeindsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 21. april 2021 besluttet at uddele i alt 60,6 mio. kr. til lokale og tværgående turismeprojekter i 2021. Der er kommet 24 ansøgninger, og 17 projekter får nu støtte, finansieret af de decentrale erhvervsfremmemidler.

Turisme er et centralt fokusområde for bestyrelsen: I 2020 blev 63 mio. kr. udmøntet til turismeinitiativer, og i 2020 og 2021 blev i alt 225 mio. kr. udmøntet i omstillingspuljen, der har turisme- og oplevelseserhvervet som en central målgruppe.

Desuden har bestyrelsen i 2019 og 2020 medfinansieret konsolideringen af Danmarks destinationsselskaber. Denne proces er nu afsluttet med 19 tværkommunale destinationsselskaber, der dækker 90 kommuner. Selskaberne har ansvaret for destinationsudviklingen i de respektive områder.

Se listen med støttede projekter (pdf)