Ny undersøgelse: Danskere tror på turisme til genrejsning af økonomien efter Covid-19

Ifølge en ny skandinavisk spørgeskemaundersøgelse fra Airbnb er danskerne de mest optimistiske, hvad angår turismens muligheder for at forbedre samfundsøkonomien på den anden side af pandemien.

Mere end otte ud af ti af de adspurgte danskere svarer i en ny undersøgelse fra Airbnb, at de tror, at turismen vil spille en vigtig rolle for den økonomiske genrejsning efter Covid-19. Dermed er danskerne de mest optimistiske af alle i en ny spørgeskemaundersøgelse, hvor Airbnb har vejret stemningen blandt indbyggerne i de skandinaviske hovedstæder.

I alt mener 81 procent af de adspurgte danskere, at turismen bliver et vigtigt instrument for genopretningen af økonomien. De tilsvarende tal er 72 procent i Sverige og 68 procent i Norge. Altså er der generel optimisme at spore på turismens vegne på tværs af de skandinaviske lande.

Måske endnu mere bemærkelsesværdigt viser resultaterne, at 56 procent af danskerne er blevet mere positivt indstillet over for turisme som følge af Covid-19. Det overstiger også resultaterne i Sverige (48 procent) og Norge (43 procent).

Forklaringen på det fænomen skal muligvis findes i en tilsvarende Airbnb-undersøgelse fra USA. Den viser, at rejser er det, amerikanerne har savnet allermest i det forgangne år – og at trygge og sikre besøg hos familie og venner står højest på agendaen, når diverse rejserestriktioner en dag er fortid. Blandt andet svarer 53 procent af de adspurgte amerikanere, at de føler sig mindre forbundet med deres familier som følge af den nuværende isolation, mens 24 procent døjer med følelsen af enten ensomhed eller tomhed.

På baggrund af undersøgelsens resultater forudser Airbnb-grundlægger Brian Chesky, at 2021 bliver året for ”meningsfulde rejser” og et opgør med masseturismen.

”Når folk føler sig trygge nok til at rejse igen, vil de gøre det. Men det tyder på, at meget kommer til at være anderledes sammenlignet med tiden inden pandemien. Rejser bliver en modvægt til følelsen af isolation. Folk savner generelt ikke seværdigheder, shuttlebusser, lange køer og overfyldte hotellobbyer. Masseturisme er egentlig bare en anderledes form for isolation. Man er anonym og bliver ført rundt sammen med andre rejsende uden rigtigt at opleve befolkningen og kulturen. Det, vi ønsker at få ud af turisme nu, er præcis det, vi er blevet berøvet for under pandemien – nemlig meningsfuldt samvær med vores familie og venner,” lyder det fra Brian Chesky.

Det er analyseinstituttet Decode M der i samarbejde med Airbnb i december 2020 og januar 2021 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt deleplatformens brugere i henholdsvis København, Stockholm og Oslo. De i alt 753 respondenter er tilfældigt udvalgt på tværs af blandt andet køn, alder og geografi.