Billund Lufthavn er midt i den grønne omstilling

Fokusset på at omstille luftfarten til at blive bæredygtig står højt på dagsorden i Billund Lufthavn. Det grønne flybrændstof er tungen på vægtskålen, og det er Billund Lufthavn med til at sætte fokus på i forskellige partnerskaber og på årets Folkemøde fredag den 17. juni.

Den grønne omstilling er i højsædet i luftfarten og dermed også i Billund Lufthavn. Klima og bæredygtighed har altid spillet en rolle i lufthavnen, men de senere år har fokusset været ekstra skærpet mod den grønne omstilling. Det tager Billund Lufthavn seriøst og blev CO2-neutral for den direkte udledning i 2020.

“Vi har altid haft fokus på ansvarligt forbrug og minimering af energi. Vores mekanikerværksted har eksempelvis et seniorlager, der genanvender materialer og holder dermed maskiner og biler kørende så længe, det er ansvarligt. Den bedste case er, at vores terminal, som vi flyttede ind i 2002, blev bygget med grundvandskøl. Det nedsætter energiforbruget med 80 procent ift. køling med eldrevne kompressorer”, fortæller Jan Hessellund, adm. direktør i Billund Lufthavn og fortsætter:

“I 2020 blev Billund Lufthavn CO2-neutrale for den direkte udledning. Altså alt, hvad selve lufthavnen udleder. Det blev og er vi ved hjælp af reducering, og hvad der ikke kan reduceres på nuværende, køber vi kompensation for. I 2030 er vores mål at være ’zero emission’, hvilket bl.a. betyder, at flyselskaberne, der lander i og letter fra Billund Lufthavn i en højde på 3000 fod også skal være CO2-neutral”.

PtX-partnerskaber for grønt flybrændstof
Målet for Billund Lufthavn om at blive CO2-neutral for hele lufthavnens virke er ikke alene lufthavnens opgave. Det kræver, at samarbejdspartnere på matriklen ligeledes bliver CO2-neutrale, og at flyenes udledning i 3000 fods højde også er det.

Sidstnævnte er den sværeste proces, men der bliver investeret tungt i branchen for at nå det mål. Billund Lufthavn deltager derfor i flere partnerskaber for at være med til at sætte luftfarten på dagsordenen.

“Vi er aktive i en lang række PtX-partnerskaber, der har grønt flybrændstof på dagsordenen. Vi er bl.a. partner i det nationale samarbejde med hele værdikæden i Green Power Denmark, men også i det lokale Triangle Energy Alliance (TEA). I TEA samler og udspringer der mange projekter og partnerskaber fra, og det er muligt, fordi Trekantområdet er et oplagt sted for en PtX-fabrik”, fastslår Jan Hessellund og uddyber:

“Trekantområdet har en veletableret energiinfrastruktur med et multimodalt logistikknudepunkt både på vand, til lands og i luften, har et veletableret og stort fjernvarmenet, ét af Danmarks to raffinaderier, og formentligt kommer der et stort strømstik ind fra Nordsøen i enten Kolding eller Vejen med vedvarende energi. Så her er mange af forudsætningerne allerede, og det bliver afgørende for grønt flybrændstof”.

Folkemøde: Infrastrukturens dag
Fredag den 17. juni afholder Billund Lufthavn sammen med Drivkraft Danmark, SAS, Københavns Lufthavne og Brancheforeningen Dansk Luftfart debat på årets Folkemøde. Fra kl. 14.45-16.15 sætter de fokus på, hvilken betydning luftfarten har for turismen, erhvervslivet og dansk økonomi i det hele taget, og dermed vigtigheden af luftfartens grønne omstilling, hvordan og hvornår den bliver grøn.

“Vi håber at se tilskuerrækkerne fyldte, når vi skal snakke om, hvordan og hvornår luftfarten bliver grøn, og hvorfor det er vigtigt. Der er repræsentanter fra hele værdikæden, så det bliver forskeren og producenten, der snakker om udvikling af brændstoffet, repræsentanter fra grønne bevægelser og aftagerne. Det skal nok blive interessant”, afslutter Jan Hessellund.