Sunclass Airlines skruer endnu mere op for brug af syntetisk brændstof

Det danske charterflyselskab Sunclass Airlines, der flyver omkring 850.000 feriegæster sydpå hvert år, har iværksat en plan for at reducere CO2-udledningen med 25 procent per passagerkilomenter inden 2030. Det skal nås ved at udskifte flyflåden til mere CO2 besparende Neo-modeller samt investere i mere bæredygtigt flybrændstof, der skal sikre fremtidens drift og ambitionen om netto-nuludledninger i 2050. Målet skal nås via et samarbejde med det norske Nordic Electrofuel.

Administrerende direktør i Sunclass Airlines, Valdemar Warburg, siger om partnerskabet med Electrofuel: ”Som nordisk flyselskab har Sunclass Airlines stor interesse i at reducere sin klimabelastning ved at reducere brugen af fossile brændstoffer. Vi er derfor glade for at have underskrevet en hensigtserklæring med Nordic Electrofuel og ser frem til at modtage mere bæredygtigt flybrændstof fra dem i fremtiden.”

Nordic Electrofuel forbereder byggeriet af et industrielt Power-to-liquids (PtL) anlæg, der skal producere e-fuel fra vandkraft, vand og genbrug-CO2. Anlægget skal opføres på halvøen Herøya sydvest for Oslo og vil kunne producere 10 millioner liter syntetisk brændstof om året. Herefter er planen at udvide med endnu et anlæg med en kapacitet på 200 millioner liter om året. Denne første fuldskala-facilitet vil blive efterfulgt af en udrulning af lignende anlæg andre steder i Norge og Norden. Nordic Electrofuel sigter mod at producere kommercielt tilgængeligt e-brændstof inden 2025. Administrerende direktør, Gunnar Holen, siger: ”Nordic Electrofuel ønsker at bidrage til at gøre luftfarten CO2-neutral. Vi er glade for at have indgået en aftale med Sunclass Airlines omkring e-fuel og det fremtidige salg af sådant brændstof, ”