Københavns Lufthavn vil fyre 650

Tidligere har der været en lang række fyringer i mange af de virksomheder, der begår sig i Københavns Lufthavn. Nu har selve lufthavnen også meldt ud af de er nødt til at skære 650 ud af 2.600 fuldtidsstillinger.

Det er naturligvis udbruddet af coronavirus, der har givet en lavere aktivitet i lufthavnen, og virksomheden er hårdt ramt på økonomien.

Over de kommende uger vil der være drøftelser med CPHs tillidsrepræsentanter om udmøntningen af de forventede afskedigelser. 

I første halvår af 2020 er lidt over fem millioner passagerer gået gennem terminalerne i Københavns Lufthavn. Det er 65,2 procent lavere end første halvdel af 2019, hvor passagerantallet var 14,4 millioner.

Et halvårsregnskab fra Københavns Lufthavn viser desuden et minus på 178 millioner kroner.

”Alle tal og fremskrivninger viser, at flytrafikken ikke ser ud til at komme tilbage på samme niveau i overskuelig fremtid. Mange vurderer, at luftfarten først vil være normaliseret et sted mellem 2022 og 2024. Derfor indleder vi nu drøftelser med lufthavnens tillidsfolk om, hvordan vi bedst muligt kan tilpasse lufthavnens arbejdsstyrke til den virkelighed, vi står over for,” udtaler Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavn.